Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Rada Gminy


Skład Rady Gminy Szczecinek kadencja 2014-2018

Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Gminy Szczecinek pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 14.00 - 15.30


1. Wyszomirski Henryk - Przewodniczący Rady

2. Kamiński Tadeusz - Wiceprzewodniczący Rady

3. Gwiazda Jan- Wiceprzewodniczący Rady

4. Czubaszek Wiesława - Członek Rady

5. Dacio Daniel - Członek Rady

6. Dykas Zbigniew - Członek Rady

7. Grochowicz Wioleta - Członek Rady

8. Mozolewska Halina - Członek Rady

9. Kulczewska Halina - Członek Rady

10. Świrski Jan - Członek Rady

11. Warzecha Jolanta - Członek Rady

12. Pastuszek Andrzej - Członek Rady

13. Wojtyra Jolanta - Członek Rady

14. Sikora Jerzy - Członek Rady

15. Zagrodnik Stanisław - Członek Rady