Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Uchwalenie budżetu Gminy Szczecinek na 2007 roku6n2007.doc

156 KBPobierz

uzasadnienie do uchwały budżetowej.doc

28 KBPobierz

Plan realizacji inwestycji na 2007 rok.doc

48 KBPobierz

Prognoza łącznej kwoty długu publicznego.doc

108 KBPobierz

Załącznik Nr 15.doc

30 KBPobierz

Załączniki do Uchwały budżetowej 2007 r..xls

85 KBPobierz