Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Redakcja Biuletynu


Nadzór merytoryczny prowadzi:

Stronę Biuletynu Informacji Publicznej redagują:


w zakresie danych adresowych i wyborów:
Mariusz Ratajczak tel. 94 37 264 47

w zakresie Planu Zagospodarowania Przestrzennego:
Jolanta Maczyszyn tel. 94 37 264 21

w zakresie Zarządzeń Wójta, rekrutacji i oświadczeń majątkowych:
Anna Skałecka tel. 94 37 264 46

w zakresie Uchwał Rady Gminy:
Ewa Chrzanowska tel. 94 37 264 39

w zakresie dzierżaw i przetargów nieruchomości:
Monika Zdunek @ Małgorzata Stępień tel. 94 37 264 42

w zakresie ogólnym:
Kamila Wróbel
e-mail: admin@gminaszczecinek.pl