Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2020 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2021 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2022 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Spis Powszechny 2021

Wybory prezydenckie 2020

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

2011 rok

 

Nr 97/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2011r.

64 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 96/2011 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor do spraw obsługi kancelaryjnej

72 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 95/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2011r.

59 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 94/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej

60 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 93/2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości

111 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 92/2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości

111 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 91/2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości

89 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 90/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2011r.

56 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 89/2011 w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę gruntu w celu ustawienia urządzeń do obsługi infrastruktury technicznej

38 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 88/2011 w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem gruntu w celu ustawienia urządzeń pomiarowych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

38 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 87/2011 w sprawie zmiany zarządzenia nr 71/2009 z dnia 02.12.2009r.

76 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 86/2011 w sprawie w sprawie powołania komisji przetargowej

61 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 85/2011 w sprawie w sprawie powołania komisji przetargowej (na zbycie nieruchomości)

60 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 84/2011 w sprawie przedstawienia projektu uchwały dotyczącej zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2023 Gminy Szczecinek

50 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 83/2011 w sprawie sporządzenia i przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Szczecinek na 2012r.

58 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 82/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej

62 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 81/2011 w sprawie zmiany zarządzenia nr 71/2009 z dnia 02.12.2009r.

75 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 80/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2011r.

59 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 79/2011 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Szczecinek

65 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 78/2011 w sprawie instrukcji regulującej kontrolę prawidłowości i terminowości zobowiązań z tytułu podatków i opłat lokalnych

280 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 77/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2011r.

61 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 76/2011 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych "Programu współpracy na rok 2012 Gminy Szczecinek z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

126 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 75/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej (na zbycie nieruchomości)

64 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 74/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2011r.

56 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 73/2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości

85 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 72/2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości

83 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 71/2011 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu ma 2012r.

97 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 70/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej (na zbycie nieruchomości)

75 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 69/2011 w sprawie zmiany zarządzenia nr 68/2011

43 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 68/2011 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

43 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 67/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej (na dzierżawę nieruchomości)

66 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 66/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej (na zbycie nieruchomości)

66 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 65/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2011r.

60 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 64/2011 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku

127 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 63/2011 w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy uczniom objętych rządowym programem pomocy uczniom w 2011 roku - "Wyprawka szkolna"

64 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 62/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej (na dzierżawę nieruchomości)

58 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 61/2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości

78 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 60/2011 w sprawie kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Szczecinek

371 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 59/2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości

99 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 58/2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości

91 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 57/2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości

97 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 56/2011 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego

52 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 55/2011 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego

55 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 54/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2011r.

60 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 53/2011 w sprawie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Agnieszki Wawrzyniak nauczycielki języka niemieckiego zatrudnionej w Szkole Podstawowej w Gwdzie Wielkiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

60 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 52/2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości

83 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 51/2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości

80 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 50/2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości

108 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 49/2011 w sprawie powołania komisji dokonującej analizy i weryfikacji wniosków o udzielnie osobom fizycznym dotacji celowych na finansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska

66 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 48/2011 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego

55 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 47/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2011r.

57 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 46/2011 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego

51 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 45/2011 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego

53 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 44/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem działki 82/9 o pow. 0,1239 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Jelenino stanowiącej własność Gminy Szczecinek

61 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 43/2011 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania Urzędu Gminy Szczecinek

76 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 42/2011 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego

58 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 41/2011 w sprawie ustalenia stawki czynszu za wynajem sal wiejskich na terenie Gminy Szczecinek

52 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 40/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 10 czerwca 2011 roku drugiego przetargu na zbycie nieruchomości oznaczonej numerem działki 6 położonej w obrębie ewidencyjnym Spore stanowiącej własność Gminy Szczecinek

56 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 39/2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości

106 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 38/2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości

107 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 37/2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości

85 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 36/2011 w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę gruntów wchodzących w skład lotniska położonego w miejscowości Wilcze Laski na cele organizacji bazy noclegowej

42 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 35/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2011r.

59 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 34/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2011r.

59 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 33/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości oznaczonej numerem działki 28/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Spore stanowiącej własność Gminy Szczecinek

65 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 32/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 19 maja 2011 roku pierwszego przetargu na zbycie nieruchomości oznaczonej numerem działki 92/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Nowe Gonne stanowiącej własność Gminy Szczecinek

55 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 31/2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości

87 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 30/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości oznaczonej numerem działki 410 położonej w obrębie ewidencyjnym Stare Wierzchowo stanowiącej własność Gminy Szczecinek

64 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 29/2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości

82 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 28/2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości

76 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 27/2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

246 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 26/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości oznaczonej numerem działki 331/17 położonej w obrębie ewidencyjnym Wilcze Laski stanowiącej własność Gminy Szczecinek

65 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 25/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia trzecich przetargów na zbycie nieruchomości oznaczonych numerami działek 580/1 i 580/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Gwda Wielka stanowiących własność Gminy Szczecinek

56 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 24/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie nieruchomości oznaczonej numerem działki 82/9 o pow. 0,1239 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Jelenino stanowiącej własność Gminy Szczecinek

61 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 23/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2011r.

55 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 22/2011 w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację w wyniku rozpatrzenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań objętych sferą pożytku publicznego dotyczących zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011r.

95 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 21/2011 w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu gminy lokali socjalnych

75 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 20/2011 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok

130 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 19/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2011r.

55 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 18/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 18 marca 2011 roku pierwszych przetargów na zbycie nieruchomości oznaczonej numerem działki 6 położonej w obrębie ewidencyjnym Spore, stanowiącej własność Gminy Szczecinek

62 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 17/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 18 marca 2011 roku pierwszego przetargu na zbycie nieruchomości oznaczonych numerami działek 765/8 i 765/9 położonych w obrębie ewidencyjnym Gwda Wielka, stanowiącej własność Gminy Szczecinek

58 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 16/2011 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych "Programu współpracy na rok 2011 Gminy Szczecinek z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

131 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 15/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2011r.

55 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 14/2011 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Szczecinek

57 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 13/2011 w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na dofinansowanie zadań objętych sferą pożytku publicznego

110 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 12/2011 w sprawie powołania komisji opiniodawczej w sprawie przydziału lokali mieszkalnych oraz lokali socjalnych

56 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 11/2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości

108 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 10/2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości

99 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 9/2011 w sprawie ustalenia cennika opłaty za drewno pochodzące z wycinki drzew rosnących na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Szczecinek

94 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 8/2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości

118 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 7/2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości

88 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 6/2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości

96 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 5/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości oznaczonych numerami działek 161/2 i 480 położonych w obrębie ewidencyjnym Spore, stanowiących własność Gminy Szczecinek

72 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 4/2011 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Szczecinek na 2010r.

55 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 3/2011 w sprawie zmiany zarządzenia nr 66/2010 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności Mieszkań w 2011r.

52 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 2/2011 w sprawie podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli

68 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 1/2011 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji geodezyjno - kartograficznej oraz usług w zakresie wycen i inwentaryzacji nieruchomości w 2011r.

59 KBPobierzPodgląd pliku