Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Uchwały z VII sesji Rady Gminy - 27 kwietnia 2011 r.

 

Nr VII/56/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2011 rok

1.0 MBPobierz

Nr VII/55/2011 w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa

416 KBPobierz

Nr VII/54/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek

407 KBPobierz

Nr VII/53/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek

574 KBPobierz

Nr VII/52/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek"

399 KBPobierz

Nr VII/51/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek"

566 KBPobierz

Nr VII/50/2011 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek

1.4 MBPobierz

Nr VII/49/2011 w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek

7.0 MBPobierz

Nr VII/48/2011 w sprawie zasad i tybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Szczecinek na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania

311 KBPobierz

Nr VII/47/2011 w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych oraz najmu lokali użytykowych stanowiących własność Gminy Szczecinek

308 KBPobierz

Nr VII/46/2011 w sprawie nabycia przez Gminę Szczecinek niezabudowanej nieruchomości stanowiącej współwłasność osób fizycznych

343 KBPobierz

Nr VII/45/2011 w sprawie nabycia przez Gminę Szczecinek niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własnosć osoby fizycznej

330 KBPobierz

Nr VII/44/2011 w sprawie nabycia nieruchomości

398 KBPobierz

Nr VII/43/2011 w sprawie zbycia nieruchomości

397 KBPobierz

Nr VII/42/2011 w sprawie zbycia nieruchomości

588 KBPobierz