Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Parlamentarne 2015

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Uchwały z IV sesji Rady Gminy - 29 grudnia 2010 r.

 

Nr IV/25/2010 w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Wójta Gminy Szczecinek

442 KBPobierz

Nr IV/24/2010 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/289/2009 Rady Gminy Szczecinek z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010 zmienionej uchwałą Nr XXXVIII/307/2010 z dnia 30.03.2010 r. oraz uchwałą Nr XL/327/2010 z dnia 18 czerwca 2010 r.

439 KBPobierz

Nr IV/23/2010 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Szczecinek z dnia 04 listopada 2010 r. Nr XLIV/358/2010 w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny

1.3 MBPobierz

Nr IV/22/2010 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Szczecinek z dnia 04 listopada 2010 r. Nr XLIV/357/2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

476 KBPobierz

Nr IV/20/2010 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok

1.5 MBPobierz

Nr IV/19/2010 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szczecinek na lata 2011-2022

681 KBPobierz