Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Uchwały z III sesji Rady Gminy - 22 grudnia 2010 r.

 

Nr III/17/2010 w sprawie rozpatrzenia wniosku Sołectwa Gwda Wielka dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2011 roku

363 KBPobierz

Nr III/16/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2010 rok

1.6 MBPobierz

Nr III/15/2010 w sprawie ustanowienia służebności drogowej

347 KBPobierz

Nr III/14/2010 w sprawie wyboru delegata do Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

354 KBPobierz

Nr III/13/2010 w sprawie powołania stałej Komisji Rady Gminy Szczecinek oraz ustalenia składu osobowego

506 KBPobierz

Nr III/12/2010 w sprawie powołania stałej Komisji Rady Gminy Szczecinek oraz ustalenia składu osobowego

477 KBPobierz

Nr III/11/2010 w sprawie powołania stałej Komisji Rady Gminy Szczecinek oraz ustalenia składu osobowego

484 KBPobierz

Nr III/10/2010 w sprawie powołania stałej Komisji Rady Gminy Szczecinek oraz ustalenia składu osobowego

466 KBPobierz

Nr III/9/2010 w sprawie powołania stałej Komisji Rady Gminy Szczecinek oraz ustalenia składu osobowego

424 KBPobierz

Nr III/8/2010 w sprawie powołania stałej Komisji Rady Gminy Szczecinek oraz ustalenia składu osobowego

426 KBPobierz

Nr III/7/2010 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szczecinek

250 KBPobierz

Nr III/6/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szczecinek

248 KBPobierz

Nr III/5/2010 w sprawie powołania stałej Komisji Rady Gminy Szczecinek oraz ustalenia składu osobowego

427 KBPobierz