Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Uchwały z XLIV sesji Rady Gminy - 04 listopada 2010 r.

 

Nr XLIV/362/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2010 rok.

1.9 MBPobierz

Nr XLIV/361/2010 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Szczecinek w 2010 roku.

581 KBPobierz

Nr XLIV/360/2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Szczecinek

822 KBPobierz

Nr XLIV/359/2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

286 KBPobierz

Nr XLIV/358/2010 w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny

619 KBPobierz

- załącznik nr 1 informacja w sprawie podatku od nieruchomości

163 KBPobierz

- załącznik nr 1 informacja w sprawie podatku od nieruchomości

119 KBPobierz

- załącznik nr 2 deklaracja na podatek od nieruchomości

211 KBPobierz

- załącznik nr 2 deklaracja na podatek od nieruchomości

138 KBPobierz

- załącznik nr 3 informacja w sprawie podatku rolnego

158 KBPobierz

- załącznik nr 3 informacja w sprawie podatku rolnego

157 KBPobierz

- załącznik nr 4 deklaracja na podatek rolny

173 KBPobierz

- załącznik nr 4 deklaracja na podatek rolny

187 KBPobierz

- załącznik nr 5 informacja w sprawie podatku leśnego

125 KBPobierz

- załącznik nr 5 informacja w sprawie podatku leśnego

95 KBPobierz

- załącznik nr 6 deklaracja na podatek leśny

158 KBPobierz

- załącznik nr 6 deklaracja na podatek leśny

90 KBPobierz

Nr XLIV/357/2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

384 KBPobierz

Nr XLIV/356/2010 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

520 KBPobierz

Nr XLIV/355/2010 w sprawie zbycia nieruchomości

533 KBPobierz

Nr XLIV/354/2010 w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinku przy ul. Bugno 2 na lata 2011-2013"

1.2 MBPobierz