Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Uchwały z XLIII sesji Rady Gminy - 30 września 2010 r.

 

Nr XLIII/351/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2010 rok

2.0 MBPobierz

Nr XLIII/350/2010 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty wierzytelności Gminy Szczecinek i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, do których nie stosuje sie przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa

726 KBPobierz

Nr XLIII/349/2010 w sprawie nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Turowie

867 KBPobierz

Nr XLIII/348/2010 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Szczecinek Nr XXVII/214/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości

434 KBPobierz

Nr XLIII/347/2010 w sprawie zbycia nieruchomości

381 KBPobierz

Nr XLIII/346/2010 w sprawie zbycia nieruchomości

405 KBPobierz

Nr XLIII/345/2010 w sprawie zbycia nieruchomości

394 KBPobierz

Nr XLIII/344/2010 w sprawie zbycia nieruchomości

359 KBPobierz

Nr XLIII/343/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek

679 KBPobierz

Nr XLIII/342/2010 w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek"

667 KBPobierz

Nr XLIII/341/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Szczecineckim - Powiatowym Zarządem Dróg dotyczącego przebudowy chodnika w miejscowości Spore w ciągu drogi powiatowej nr 1267Z

462 KBPobierz