Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Uchwały z XLI sesji Rady Gminy - 6 sierpnia 2010r.

 

Nr XLI/339/2010 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Szczecinek w 2010 roku w związku z realizacją zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi gminnej Gwda Wielka - Godzimierz".

510 KBPobierz

Nr XLI/338/2010 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Zakładu Budżetowego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinku.

245 KBPobierz

Nr XLI/337/2010 w sprawie nabycia nieruchomości.

342 KBPobierz

Nr XLI/336/2010 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Ośrodków Zdrowia Gminy Szczecinek za 2009 rok.

593 KBPobierz

Nr XLI/335/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2010 rok.

816 KBPobierz

Nr XLI/334/2010 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Żółtnica.

716 KBPobierz

Nr XLI/333/2010 w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

0.9 MBPobierz

Nr XLI/332/2010 w sprawie zmian w podziale gminy na stałe obwody głosowania.

540 KBPobierz