Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Uchwały z XXXIX sesji Rady Gminy - 27 kwietnia 2010r.

 

Nr XXXIX/319/2010 w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania

448 KBPobierz

Nr XXXIX/318/2010 w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa

635 KBPobierz

Nr XXXIX/317/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2010 rok

0.9 MBPobierz

Nr XXXIX/316/2010 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Szczecinek absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2009 rok

636 KBPobierz

Nr XXXIX/315/2010 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

737 KBPobierz

Nr XXXIX/314/2010 w sprawie szczególnych zasad i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty wierzytelności Gminy Szczecinek i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa

738 KBPobierz