Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Uchwały z XXXVIII sesji Rady Gminy - 30 marca 2010r.

 

Nr XXXVIII/313/2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/299/2010 Rady Gminy Szczecinek z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie komunikacji publicznej wykonywanej przez Komunikację Miejską Spółka z o.o. w Szczecinku na terenie Gminy Szczecinek oraz ustalenia taryfy opłat za przejazdy środkami tej komunikacji

452 KBPobierz

Nr XXXVIII/312/2010 w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat zbiorowego odprowadzania ścieków z miejscowości Godzimierz, Marcelin i Skotniki położonych na terenie Gminy Szczecinek

51 KBPobierz

Nr XXXVIII/311/2010 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego o zmianę granic Gminy Szczecinek

600 KBPobierz

Nr XXXVIII/310/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2010 rok

1.5 MBPobierz

Nr XXXVIII/309/2010 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadanie"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w m.Żółtnica z przesyłem do m.Omulna gmina Szczecinek wraz z przepompowniami, punktem zlewnym i zasilaniem energetycznym"

547 KBPobierz

Nr XXXVIII/308/2010 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budzecie Gminy Szczecinek

336 KBPobierz

Nr XXXVIII/307/2010 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/289/2009 Rady Gminy Szczecinek z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholwych oraz Przeciwdzialania Narkomanii na rok 2010

415 KBPobierz