Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Parlamentarne 2015

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Uchwały z XXXVII sesji Rady Gminy - 26 lutego 2010r.

 

Nr XXXVII/306/2010 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wierzchowo

1.2 MBPobierz

Nr XXXVII/305/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2010 rok

802 KBPobierz

Nr XXXVII/304/2010 w sprawie zaciagnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadanie "Budowa SUW w m. Wierzchowo wraz z wodociągiem Wierzchowo-Sławęcice-Grąbczyn"

62 KBPobierz

Nr XXXVII/303/2010 w sprawie zaciągnięcia kredytu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadanie "Przebudowa drogi gminnej Gwda Wielka-Godzimierz"

59 KBPobierz

Nr XXXVIII/302/2010 w sprawie programu współpracy na 2010 rok Gminy Szczecinek z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego

690 KBPobierz

Nr XXXVII/301/2010 w sprawie zmiany uchwały o nadaniu statutów sołectwom w Gminie Szczecinek

521 KBPobierz

Nr XXXVII/300/2010 w sprawie zmiany Statutu Gminy Szczecinek

120 KBPobierz

Nr XXXVII/299/2010 w sprawie komunikacji publicznej wykonywanej przez Komunikację Miejską Spółka z o.o. w Szczecinku na terenie Gminy Szczecinek oraz ustalenia taryfy opłat za przejazdy środkami tej komunikacji

147 KBPobierz

Nr XXXVII/298/2010 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie przez Gminę Szczecinek na rzecz Miasta Szczecinek prawa własności nieruchomości położonych w Szczecinku

173 KBPobierz

Nr XXXVII/297/2010 w sprawie przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectwa Mosina i sołectwa Sitno oraz miejscowości Janowo dotyczących zmiany granic administracyjnych Gminy Szczecinek

115 KBPobierz