Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Inne Dane Udostępniane Publicznie

XXXIV/282/2009 w sprawie podatku od nieruchomości na 2010r.

 

 


Uchwała Nr XXXIV/282/2009 z dnia 17 listopada 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/96/2007 Rady Gminy Szczecinek z dnia 20 listopada 2007r. o ustaleniu wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy

72 KBPobierz