Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Uzupełniające 2016

Wybory Prezydenckie 2015

Wybory Parlamentarne 2015

Wybory Sołeckie

Referendum ogólnokrajowe 2015

Inne Dane Udostępniane Publicznie

XXXIV/281/2009 o obniżeniu ceny skupu żyta

 

 


Uchwała Nr XXXIV/281/2009 z dnia 17 listopada 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/95/2007 Rady Gminy Szczecinek z dnia 20 listopada 2007r. o obniżeniu ceny skupu żyta oraz wzorów formularzy do wymiaru podatku rolnego

68 KBPobierz