Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2016 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Uzupełniające 2016

Wybory Prezydenckie 2015

Wybory Parlamentarne 2015

Wybory Sołeckie

Referendum ogólnokrajowe 2015

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Plan pracy Komisji Rewizyjnej


Plan pracy Komisji Rewizyjnej

na I półrocze 2007 roku

 

 

 

1.              Przegląd prac związanych z przygotowywanym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Szczecinek.

2.              Opracowanie wniosku o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2006 rok.

3.              Zapoznanie się z wydatkami za 2006 rok na organizację imprez na terenie gminy Szczecinek.

 

 

 

 

Ponadto plan pracy może zostać zweryfikowany poprzez wnioski napływające od Rady Gminy, Przewodniczącego Rady, radnych oraz mieszkańców Gminy Szczecinek.

 

 

 

     Przewodniczący

  Komisji Rewizyjnej

 

  Krzysztof Kucharski