Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2016 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Uzupełniające 2016

Wybory Prezydenckie 2015

Wybory Parlamentarne 2015

Wybory Sołeckie

Referendum ogólnokrajowe 2015

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2010, w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń w kwocie przewyższającej 500,00 zł.

575 KBPobierz

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2010, w zakresie podatków lub opłat udzielono:odroczeń, rozłożono spłatę na raty, udzielono ulg w kwocie przewyższającej 500,00 zł, oraz udzielono pomocy publicznej-de minimis.

342 KBPobierz

Wykaz osób prawnych i fizycznych z odroczonym/rozłożonym na raty podatkiem za czynsze mieszkalne i dzierżawy od gruntów

393 KBPobierz