Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2010, w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń w kwocie przewyższającej 500,00 zł.

575 KBPobierz

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2010, w zakresie podatków lub opłat udzielono:odroczeń, rozłożono spłatę na raty, udzielono ulg w kwocie przewyższającej 500,00 zł, oraz udzielono pomocy publicznej-de minimis.

342 KBPobierz

Wykaz osób prawnych i fizycznych z odroczonym/rozłożonym na raty podatkiem za czynsze mieszkalne i dzierżawy od gruntów

393 KBPobierz