Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Parlamentarne 2015

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Uchwały z VIII sesji Rady Gminy - 03 czerwca 2011 r.

Nr VIII/61/2011 w sprawie:zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Szczecinek w 2011 roku.

436 KBPobierz

Nr VIII/60/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2011 rok.

456 KBPobierz

Nr VIII/59/2011 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości.

512 KBPobierz

Nr VIII/58/2011 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości.

430 KBPobierz

Nr VIII/57/2011 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Szczecinek Nr XLIII/344/2010 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości.

443 KBPobierz