Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Informacja o zgłaszaniu kandydatów na ławników na kadencję 2012 - 2015

plik zawierający informację obowiązujący do dnia 13 czerwca br.

325 KBPobierz

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego obowiązująca od dnia 14 czerwca br.

60 KBPobierz

Zasady zgłaszania kandydatów na ławników obowiązujące od dnia 14 czerwca br.

31 KBPobierz

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego obowiązująca do dnia 13 czerwca br.

52 KBPobierz

Lista zgłoszenia kandydata na ławnika Sądu Rejonowego w Szczecinku

46 KBPobierz