Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Nr X/81/2011 w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szczecinek za pierwsze półrocze:

treść uchwały

31 KBPobierz

Nr X/82/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej:

treść uchwały

23 KBPobierz

Załącznik nr 1 i 2 do uchwały nr X/82/2011

45 KBPobierz

Załącznik nr 3 do uchwały nr X/82/2011

33 KBPobierz

Nr X/83/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2011 rok:

treść uchwały

29 KBPobierz

Nr X/84/2011 w sprawie nabycia nieruchomości:

treść uchwały

24 KBPobierz

Nr X/85/2011 w sprawie zbycia nieruchomości:

treść uchwały

23 KBPobierz

Nr X/86/2011 w sprawie zbycia nieruchomości:

treść uchwały

24 KBPobierz

Nr X/87/2011 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości nieabudowanej stanowiącej własność Gminy Szczecinek:

treść uchwały

26 KBPobierz

Nr X/88/2011 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej w zakresie budowy chodników:

treść uchwały

26 KBPobierz

Nr X/89/2011 w sprawie powołania zespołu ławników:

treść uchwały

23 KBPobierz