Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Uchwały z XI sesji Rady Gminy - 25 października 2011 r.

Nr XI/97/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2011 rok

1.1 MBPobierz

Nr XI/96/2011 w sprawie wyboru ławnika na kadencję 2012 - 2015

172 KBPobierz

Nr XI/95/2011 w sprawie nadania nazwy ulicy Dębowej w miejscowości Żółtnica

97 KBPobierz

Nr XI/94/2011 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie gruntów na okres 20 lat

130 KBPobierz

Nr XI/93/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy dotyczących tej samej nieruchomości w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat

124 KBPobierz

Nr XI/92/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy dotyczących tej samej nieruchomości w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat

113 KBPobierz

Nr XI/91/2011 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki gruntu w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony

128 KBPobierz

Nr XI/90/2011 w sprawie zbycia nieruchomości

128 KBPobierz