Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Uchwały z XII sesji Rady Gminy - 28 listopada 2011 r.

Nr XII/111/2011 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Wilczych Laskach

144 KBPobierz

Nr XII/110/2011 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Sporem w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej w Wierzchowie

151 KBPobierz

Nr XII/109/2011 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Jeleninie w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej im. T.Kościuszki w Turowie

151 KBPobierz

Nr XII/108/2011 w sprawie zamiaru połączenia Szkoły Podstawowej w Wierzchowie i Publicznego Gimnazjum w Wierzchowie w Zespół Szkół w Wierzchowie

149 KBPobierz

Nr XII/107/2011 w sprawie zamiaru połączenia Szkoły Podstawowej w Gwdzie Wielkiej i Publicznego Gimnazjum w Gwdzie Wielkiej w Zespół Szkół w Gwdzie Wielkiej

151 KBPobierz

Nr XII/106/2011 w sprawie ustalenia zasad sprzedaży dotychczasowym najemcom lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych jednorodzinnych stanowiących własność Gminy Szczecinek

241 KBPobierz

Nr XII/105/2011 w sprawie programu współpracy na 2012 rok Gminy Szczecinek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

1.1 MBPobierz

Nr XII/104/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2011 rok

1.0 MBPobierz

Nr XII/103/2011 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek

1.1 MBPobierz

Nr XII/102/2011 w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek

0.9 MBPobierz

Nr XII/101/2011 w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny

305 KBPobierz

- załącznik nr 1 informacja w sprawie podatku od nieruchomości

89 KBPobierz

- załącznik nr 1 informacja w sprawie podatku od nieruchomości

53 KBPobierz

- załącznik nr 2 deklaracja na podatek od nieruchomości

69 KBPobierz

- załącznik nr 2 deklaracja na podatek od nieruchomości

101 KBPobierz

- załącznik nr 3 informacja w sprawie podatku rolnego

108 KBPobierz

- załącznik nr 3 informacja w sprawie podatku rolnego

59 KBPobierz

- załącznik nr 4 deklaracja na podatek rolny

140 KBPobierz

- załącznik nr 4 deklaracja na podatek rolny

69 KBPobierz

- załącznik nr 5 informacja w sprawie podatku leśnego

66 KBPobierz

- załącznik nr 5 informacja w sprawie podatku leśnego

51 KBPobierz

- załącznik nr 6 deklaracja na podatek leśny

64 KBPobierz

- załącznik nr 6 deklaracja na podatek leśny

60 KBPobierz

Nr XII/100/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

321 KBPobierz

Deklaracja DT-1

108 KBPobierz

Deklaracja DT-1/A

91 KBPobierz

Nr XII/99/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

353 KBPobierz

Nr XII/98/2011 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

130 KBPobierz