Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2020 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2021 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2022 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Spis Powszechny 2021

Wybory prezydenckie 2020

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Uchwały z XII sesji Rady Gminy - 28 listopada 2011 r.

Nr XII/111/2011 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Wilczych Laskach

144 KBPobierzPodgląd pliku

Nr XII/110/2011 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Sporem w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej w Wierzchowie

151 KBPobierzPodgląd pliku

Nr XII/109/2011 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Jeleninie w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej im. T.Kościuszki w Turowie

151 KBPobierzPodgląd pliku

Nr XII/108/2011 w sprawie zamiaru połączenia Szkoły Podstawowej w Wierzchowie i Publicznego Gimnazjum w Wierzchowie w Zespół Szkół w Wierzchowie

149 KBPobierzPodgląd pliku

Nr XII/107/2011 w sprawie zamiaru połączenia Szkoły Podstawowej w Gwdzie Wielkiej i Publicznego Gimnazjum w Gwdzie Wielkiej w Zespół Szkół w Gwdzie Wielkiej

151 KBPobierzPodgląd pliku

Nr XII/106/2011 w sprawie ustalenia zasad sprzedaży dotychczasowym najemcom lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych jednorodzinnych stanowiących własność Gminy Szczecinek

241 KBPobierzPodgląd pliku

Nr XII/105/2011 w sprawie programu współpracy na 2012 rok Gminy Szczecinek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

Nr XII/104/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2011 rok

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Nr XII/103/2011 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

Nr XII/102/2011 w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczecinek

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Nr XII/101/2011 w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny

305 KBPobierzPodgląd pliku

- załącznik nr 1 informacja w sprawie podatku od nieruchomości

89 KBPobierzPodgląd pliku

- załącznik nr 1 informacja w sprawie podatku od nieruchomości

53 KBPobierzPodgląd pliku

- załącznik nr 2 deklaracja na podatek od nieruchomości

69 KBPobierzPodgląd pliku

- załącznik nr 2 deklaracja na podatek od nieruchomości

101 KBPobierzPodgląd pliku

- załącznik nr 3 informacja w sprawie podatku rolnego

108 KBPobierzPodgląd pliku

- załącznik nr 3 informacja w sprawie podatku rolnego

59 KBPobierzPodgląd pliku

- załącznik nr 4 deklaracja na podatek rolny

140 KBPobierzPodgląd pliku

- załącznik nr 4 deklaracja na podatek rolny

69 KBPobierzPodgląd pliku

- załącznik nr 5 informacja w sprawie podatku leśnego

66 KBPobierzPodgląd pliku

- załącznik nr 5 informacja w sprawie podatku leśnego

51 KBPobierzPodgląd pliku

- załącznik nr 6 deklaracja na podatek leśny

64 KBPobierzPodgląd pliku

- załącznik nr 6 deklaracja na podatek leśny

60 KBPobierzPodgląd pliku

Nr XII/100/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

321 KBPobierzPodgląd pliku

Deklaracja DT-1

108 KBPobierzPodgląd pliku

Deklaracja DT-1/A

91 KBPobierzPodgląd pliku

Nr XII/99/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

353 KBPobierzPodgląd pliku

Nr XII/98/2011 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

130 KBPobierzPodgląd pliku