Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Parlamentarne 2015

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Nr XIII/120/2011 w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011

245 KBPobierz

Nr XIII/119/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu dotyczącej tej samej nieruchomości w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat

131 KBPobierz

Nr XIII/118/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat

129 KBPobierz

Nr XIII/117/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy dotyczących tej samej nieruchomości w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 5 lat

136 KBPobierz

Nr XIII/116/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Szczecinek na lata 2011-2023

818 KBPobierz

Nr XIII/115/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2011 rok

3.4 MBPobierz

Nr XIII/114/2011 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

1.7 MBPobierz

Nr XIII/113/2011 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szczecinek na lata 2012-2023

1.1 MBPobierz

Nr XIII/112/2011 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczecinek na rok 2012

5.0 MBPobierz