Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Zarządzenie Nr 22/2012 w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację w wyniku rozpatrzenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań objętych sferą pożytku publicznego dotyczących realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 r.

157 KBPobierz

Zarządzenie Nr 3/2012 w sprawie ogłaszania konkursu ofert dla organizacji pozarządowych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 roku

607 KBPobierz

Sprawozdanie (częściowe/końcowe) z wykonania zadania publicznego

86 KBPobierz

Wzór oferty do złożenia w ramach konkursu ofert dla organizacji pozarządowych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 roku

103 KBPobierz