Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Parlamentarne 2015

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Zarządzenie w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację w wyniku rozpatrzenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań objętych sferą pożytku publicznego dotyczących realizacji zadań z zakresu aktywizacji społecznej osób starszych w 2012 r.

104 KBPobierz

Konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego z zakresu aktywizacji społecznej osób starszych w 2012 roku.

33 KBPobierz

Wzór oferty do złożenia w ramach konkursu ofert dla organizacji pozarządowych w zakresie wspieranie wykonania zadania publicznego z zakresu aktywizacji społecznej osób starszych w 2012 roku.

103 KBPobierz

Sprawozdanie (częściowe/końcowe) z wykonania zadania publicznego

86 KBPobierz