Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Nr XV/149/2012 w sprawie przystąpienia Gminy Szczecinek do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Partnerstwo Drawy" z siedzibą w Szczecinku

1.6 MBPobierz

Nr XV/148/2012 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

298 KBPobierz

Nr XV/147/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2012 rok

1.1 MBPobierz

Nr XV/146/2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/192/2005 Rady Gminy Szczecinek z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku

142 KBPobierz

Nr XV/145/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej tej samej nieruchomości w tyrbie bezprzetargowym na czas oznaczony do 5 lat

123 KBPobierz

Nr XV/144/2012 w sprawie nabycia przez Gminę Szczecinek niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej

100 KBPobierz

Nr XV/143/2012 w sprawie zbycia nieruchomości

129 KBPobierz

Nr XV/142/2012 w sprawie zbycia nieruchomości

122 KBPobierz

Nr XV/141/2012 w sprawie zbycia nieruchomości

146 KBPobierz

Nr XV/140/2012 w sprawie zbycia nieruchomości

123 KBPobierz

Nr XV/139/2012 w sprawie zbycia nieruchomości

133 KBPobierz