Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2020 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2021 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2022 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Spis Powszechny 2021

Wybory prezydenckie 2020

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Nr 121/2012 w sprawie zbycia nieruchomości

88 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 120/2012 w sprawie zbycia nieruchomości

101 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 119/2012 w sprawie zbycia nieruchomości

95 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 118/2012 w sprawie zbycia nieruchomości

91 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 117/2012 w sprawie zbycia nieruchomości

96 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 116/2012 w sprawie zbycia nieruchomości

99 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 115/2012 w sprawie zbycia nieruchomości

99 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 114/2012 w sprawie powołania komisji przetargowej

75 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 113/2012 w sprawie przeznaczenia do oddania w sejm pomieszczeń biurowych

71 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 112/2012 w sprawie pokrycia części kosztów okularów korygujących wzrok pracownikom Urzędu Gminy Szczecinek zatrudnionym przy obsłudze monitora ekranowego

95 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 111/2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego

62 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 110/2012 w sprawie zbycia nieruchomości

98 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 109/2012 w sprawie zbycia nieruchomości

97 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 108/2012 w sprawie zbycia nieruchomości

90 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 107/2012 w sprawie zbycia nieruchomości

127 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 106/2012 w sprawie zbycia nieruchomości

119 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 105/2012 w sprawie zbycia nieruchomości

94 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 103/2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego

75 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 102/2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego

76 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 101/2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego

77 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 100/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2012r.

71 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 99/2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych "Programu współpracy na rok 2013 Gminy Szczecinek z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego".

151 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 98/2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora ds. gospodarki gruntami w Urzędzie Gminy Szczecinek

56 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 97/2012 w sprawie przedstawienia projektu uchwały dotyczącej zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2023 Gminy Szczecinek

68 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 96/2012 w sprawie sporządzenia i przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Szczecinek na 2013 rok

75 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 95/2012 w sprawie zbycia nieruchomości

103 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 94/2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw kultury, kultury fizycznej, turystyki i promocji w Urzędzie Gminy Szczecinek

79 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 93/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2012r

63 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 92/2012 w sprawie instrukcji regulującej kontrolę prawidłowości i terminowości zobowiązań z tytułu podatków i opłat lokalnych

324 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 91/2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego

55 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 90/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek nr 2012r.

59 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 89/2012 w sprawie powołania komisji przetargowej

64 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 88/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2012r.

57 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 87/2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego

62 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 86/2012 w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu gminy lokali socjalnych

61 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 85/2012 w sprawie zmiany zarządzenia nr 45/2012 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 07.05.2012r.

50 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 84/2012 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w jednostce samorządu terytorialnego - Gminy Szczecinek i jednostce budżetowej - Urząd Gminy Szczecinek

116 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 83/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2012r.

62 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 82/2012 w sprawie zbycia nieruchomości

91 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 81/2012 w sprawie zbycia nieruchomości

88 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 80/2012 w sprawie zbycia nieruchomości

91 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 79/2012 w sprawie zbycia nieruchomości

82 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 78/2012 w sprawie zbycia nieruchomości

91 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 77/2012 w sprawie zbycia nieruchomości

98 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 76/2012 w sprawie powołania likwidatora SP ZOZ Gminy Szczecinek

86 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 75/2012 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz RIO informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2012r.

131 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 74/2012 ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników

73 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 73/2012 w sprawie zbycia nieruchomości

89 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 72/2012 w sprawie zbycia nieruchomości

91 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 71/2012 w sprawie zbycia nieruchomości

89 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 70/2012 w sprawie ustanowienia prawa służebności gruntowej

85 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 69/2012 w sprawie powołania komisji odbiorowej

57 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 68/2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego

62 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 67/2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego

56 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 66/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2012r.

58 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 65/2012 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

67 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 64/2012 w sprawie powołania komisji przetargowej

68 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 63/2012 w sprawie przeprowadzenia kontroli postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

72 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 62/2012 w sprawie powołania komisji odbiorowej

53 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 61/2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego

53 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 60/2012 w sprawie powołania komisji przetargowej

56 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 59/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2012r.

70 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 58/2012 w sprawie powołania komisji przetargowej

56 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 57/2012 w sprawie sprzedaży nieruchomości

70 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 56/2012 w sprawie sprzedaży nieruchomości

92 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 55/2012 w sprawie sprzedaży nieruchomości

86 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 54/2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego

56 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 53/2012 w sprawie sprzedaży nieruchomości

84 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 52/2012 w sprawie sprzedaży nieruchomości

89 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 51/2012 w sprawie sprzedaży nieruchomości

87 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 50/2012 w sprawie sprzedaży nieruchomości

83 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 49/2012 w sprawie sprzedaży nieruchomości

84 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 48/2012 w sprawie powołania komisji konkursowej

75 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 47/2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego

48 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 46/2012 w sprawie powołania komisji odbiorowej

52 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 45/2012 w sprawie zmiany zarządzenia nr 71/2009 z dnia 07.05.2009r.

90 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 44/2012 w sprawie powołania komisji przetargowej

64 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 43/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2012r.

58 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 42/2012 w sprawie powołania komisji konkursowej

60 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 41/2012 w sprawie powołania komisji konkursowej

59 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 40/2012 w sprawie powołania komisji konkursowej

74 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 39/2012 w sprawie powołania komisji konkursowej

73 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 38/2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego

48 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 37/2012 w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację w wyniku rozpatrzenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań objętych sferą pożytku publicznego dotyczących realizacji zadań z zakresu aktywizacji społecznej osób starszych w 2012r.

60 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 36/2012 w sprawie powołania komisji konkursowej

76 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 35/2012 w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia otwartych konkursów oferta dofinansowanie zadań objętych sferą pożytku publicznego

107 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 34/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2012r.

63 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 33/2012 w sprawie podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli

53 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 32/2012 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok

137 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 31/2012 w sprawie powołania komisji do przyznawania stypendiów za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zameldowanych na stałe na terenie Gminy wiejskiej Szczecinek

51 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 30/2012 w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji

65 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 29/2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu oferty dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadań własnych Gminy Szczecinek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Szczecinek w 2012r.

73 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 28/2012 w sprawie powołania komisji przetargowej

57 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 27/2012 w sprawie sprzedaży nieruchomości

80 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 26/2012 w sprawie sprzedaży nieruchomości

84 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 25/2012 w sprawie sprzedaży nieruchomości

82 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 24/2012 w sprawie sprzedaży nieruchomości

85 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 23/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2012r.

56 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 22A/2012 w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację w wyniku rozpatrzenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań objętych sferą pożytku publicznego dotyczących zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012r.

94 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 22/2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego

53 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 21/2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego

51 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 20/2012 w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na dofinansowanie zadań objętych sferą pożytku publicznego

104 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 18/2012 w sprawie powołania komisji przetargowej

63 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 17/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2012r.

54 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 16/2012 w sprawie wprowadzenia zasad zapewniających bezstronność i obiektywizm działania w Urzędzie Gminy Szczecinek

230 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 15/2012 w sprawie wprowadzenia kodeksu etyki dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Szczecinek

66 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 14/2012 w sprawie powołania komisji przetargowej

59 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 13/2012 w sprawie powołania komisji stypendialnej do opiniowania złożonych wniosków na stypendia socjalne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szczecinek

52 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 12/2012 w sprawie powołania komisji przetargowej

61 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 11/2012 w sprawie sprzedaży nieruchomości

92 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 10/2012 w sprawie sprzedaży nieruchomości

106 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 9/2012 w sprawie sprzedaży nieruchomości

79 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 8/2012 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Szczecinek na 2012r.

56 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 7/2012 w sprawie przekazania do nieodpłatnego użytkowania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do Zakładu Budżetowego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinku

79 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 6/2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowań przetargowych

60 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 5/2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego

55 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 4/2012 w sprawie powołania komisji przetargowej

58 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 3/2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu oferty dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadań własnych Gminy Szczecinek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Szczecinek w 2012r.

82 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 2/2012 w sprawie podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli

51 KBPobierzPodgląd pliku

Nr 1/2012 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Szczecinek

63 KBPobierzPodgląd pliku