Przejdź do treści

Urząd Gminy

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Interesanta

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok

Rekrutacja

Zamówienia Publiczne

Organizacja Działania Samorządu

Finanse i budżet

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Przetargi na dzierżawę

Przetargi na zbycie nieruchomości

Konsultacje społeczne

Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Wybory Sołeckie

Wybory Samorządowe 2018

Wybory Ponowne

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory Ławników

Inne Dane Udostępniane Publicznie

Nr 121/2012 w sprawie zbycia nieruchomości

88 KBPobierz

Nr 120/2012 w sprawie zbycia nieruchomości

101 KBPobierz

Nr 119/2012 w sprawie zbycia nieruchomości

95 KBPobierz

Nr 118/2012 w sprawie zbycia nieruchomości

91 KBPobierz

Nr 117/2012 w sprawie zbycia nieruchomości

96 KBPobierz

Nr 116/2012 w sprawie zbycia nieruchomości

99 KBPobierz

Nr 115/2012 w sprawie zbycia nieruchomości

99 KBPobierz

Nr 114/2012 w sprawie powołania komisji przetargowej

75 KBPobierz

Nr 113/2012 w sprawie przeznaczenia do oddania w sejm pomieszczeń biurowych

71 KBPobierz

Nr 112/2012 w sprawie pokrycia części kosztów okularów korygujących wzrok pracownikom Urzędu Gminy Szczecinek zatrudnionym przy obsłudze monitora ekranowego

95 KBPobierz

Nr 111/2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego

62 KBPobierz

Nr 110/2012 w sprawie zbycia nieruchomości

98 KBPobierz

Nr 109/2012 w sprawie zbycia nieruchomości

97 KBPobierz

Nr 108/2012 w sprawie zbycia nieruchomości

90 KBPobierz

Nr 107/2012 w sprawie zbycia nieruchomości

127 KBPobierz

Nr 106/2012 w sprawie zbycia nieruchomości

119 KBPobierz

Nr 105/2012 w sprawie zbycia nieruchomości

94 KBPobierz

Nr 103/2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego

75 KBPobierz

Nr 102/2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego

76 KBPobierz

Nr 101/2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego

77 KBPobierz

Nr 100/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2012r.

71 KBPobierz

Nr 99/2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych "Programu współpracy na rok 2013 Gminy Szczecinek z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego".

151 KBPobierz

Nr 98/2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora ds. gospodarki gruntami w Urzędzie Gminy Szczecinek

56 KBPobierz

Nr 97/2012 w sprawie przedstawienia projektu uchwały dotyczącej zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2023 Gminy Szczecinek

68 KBPobierz

Nr 96/2012 w sprawie sporządzenia i przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Szczecinek na 2013 rok

75 KBPobierz

Nr 95/2012 w sprawie zbycia nieruchomości

103 KBPobierz

Nr 94/2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw kultury, kultury fizycznej, turystyki i promocji w Urzędzie Gminy Szczecinek

79 KBPobierz

Nr 93/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2012r

63 KBPobierz

Nr 92/2012 w sprawie instrukcji regulującej kontrolę prawidłowości i terminowości zobowiązań z tytułu podatków i opłat lokalnych

324 KBPobierz

Nr 91/2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego

55 KBPobierz

Nr 90/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek nr 2012r.

59 KBPobierz

Nr 89/2012 w sprawie powołania komisji przetargowej

64 KBPobierz

Nr 88/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2012r.

57 KBPobierz

Nr 87/2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego

62 KBPobierz

Nr 86/2012 w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu gminy lokali socjalnych

61 KBPobierz

Nr 85/2012 w sprawie zmiany zarządzenia nr 45/2012 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 07.05.2012r.

50 KBPobierz

Nr 84/2012 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w jednostce samorządu terytorialnego - Gminy Szczecinek i jednostce budżetowej - Urząd Gminy Szczecinek

116 KBPobierz

Nr 83/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2012r.

62 KBPobierz

Nr 82/2012 w sprawie zbycia nieruchomości

91 KBPobierz

Nr 81/2012 w sprawie zbycia nieruchomości

88 KBPobierz

Nr 80/2012 w sprawie zbycia nieruchomości

91 KBPobierz

Nr 79/2012 w sprawie zbycia nieruchomości

82 KBPobierz

Nr 78/2012 w sprawie zbycia nieruchomości

91 KBPobierz

Nr 77/2012 w sprawie zbycia nieruchomości

98 KBPobierz

Nr 76/2012 w sprawie powołania likwidatora SP ZOZ Gminy Szczecinek

86 KBPobierz

Nr 75/2012 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz RIO informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2012r.

131 KBPobierz

Nr 74/2012 ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników

73 KBPobierz

Nr 73/2012 w sprawie zbycia nieruchomości

89 KBPobierz

Nr 72/2012 w sprawie zbycia nieruchomości

91 KBPobierz

Nr 71/2012 w sprawie zbycia nieruchomości

89 KBPobierz

Nr 70/2012 w sprawie ustanowienia prawa służebności gruntowej

85 KBPobierz

Nr 69/2012 w sprawie powołania komisji odbiorowej

57 KBPobierz

Nr 68/2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego

62 KBPobierz

Nr 67/2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego

56 KBPobierz

Nr 66/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2012r.

58 KBPobierz

Nr 65/2012 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

67 KBPobierz

Nr 64/2012 w sprawie powołania komisji przetargowej

68 KBPobierz

Nr 63/2012 w sprawie przeprowadzenia kontroli postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

72 KBPobierz

Nr 62/2012 w sprawie powołania komisji odbiorowej

53 KBPobierz

Nr 61/2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego

53 KBPobierz

Nr 60/2012 w sprawie powołania komisji przetargowej

56 KBPobierz

Nr 59/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2012r.

70 KBPobierz

Nr 58/2012 w sprawie powołania komisji przetargowej

56 KBPobierz

Nr 57/2012 w sprawie sprzedaży nieruchomości

70 KBPobierz

Nr 56/2012 w sprawie sprzedaży nieruchomości

92 KBPobierz

Nr 55/2012 w sprawie sprzedaży nieruchomości

86 KBPobierz

Nr 54/2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego

56 KBPobierz

Nr 53/2012 w sprawie sprzedaży nieruchomości

84 KBPobierz

Nr 52/2012 w sprawie sprzedaży nieruchomości

89 KBPobierz

Nr 51/2012 w sprawie sprzedaży nieruchomości

87 KBPobierz

Nr 50/2012 w sprawie sprzedaży nieruchomości

83 KBPobierz

Nr 49/2012 w sprawie sprzedaży nieruchomości

84 KBPobierz

Nr 48/2012 w sprawie powołania komisji konkursowej

75 KBPobierz

Nr 47/2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego

48 KBPobierz

Nr 46/2012 w sprawie powołania komisji odbiorowej

52 KBPobierz

Nr 45/2012 w sprawie zmiany zarządzenia nr 71/2009 z dnia 07.05.2009r.

90 KBPobierz

Nr 44/2012 w sprawie powołania komisji przetargowej

64 KBPobierz

Nr 43/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2012r.

58 KBPobierz

Nr 42/2012 w sprawie powołania komisji konkursowej

60 KBPobierz

Nr 41/2012 w sprawie powołania komisji konkursowej

59 KBPobierz

Nr 40/2012 w sprawie powołania komisji konkursowej

74 KBPobierz

Nr 39/2012 w sprawie powołania komisji konkursowej

73 KBPobierz

Nr 38/2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego

48 KBPobierz

Nr 37/2012 w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację w wyniku rozpatrzenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań objętych sferą pożytku publicznego dotyczących realizacji zadań z zakresu aktywizacji społecznej osób starszych w 2012r.

60 KBPobierz

Nr 36/2012 w sprawie powołania komisji konkursowej

76 KBPobierz

Nr 35/2012 w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia otwartych konkursów oferta dofinansowanie zadań objętych sferą pożytku publicznego

107 KBPobierz

Nr 34/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2012r.

63 KBPobierz

Nr 33/2012 w sprawie podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli

53 KBPobierz

Nr 32/2012 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok

137 KBPobierz

Nr 31/2012 w sprawie powołania komisji do przyznawania stypendiów za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zameldowanych na stałe na terenie Gminy wiejskiej Szczecinek

51 KBPobierz

Nr 30/2012 w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji

65 KBPobierz

Nr 29/2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu oferty dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadań własnych Gminy Szczecinek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Szczecinek w 2012r.

73 KBPobierz

Nr 28/2012 w sprawie powołania komisji przetargowej

57 KBPobierz

Nr 27/2012 w sprawie sprzedaży nieruchomości

80 KBPobierz

Nr 26/2012 w sprawie sprzedaży nieruchomości

84 KBPobierz

Nr 25/2012 w sprawie sprzedaży nieruchomości

82 KBPobierz

Nr 24/2012 w sprawie sprzedaży nieruchomości

85 KBPobierz

Nr 23/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2012r.

56 KBPobierz

Nr 22A/2012 w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację w wyniku rozpatrzenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań objętych sferą pożytku publicznego dotyczących zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012r.

94 KBPobierz

Nr 22/2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego

53 KBPobierz

Nr 21/2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego

51 KBPobierz

Nr 20/2012 w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na dofinansowanie zadań objętych sferą pożytku publicznego

104 KBPobierz

Nr 18/2012 w sprawie powołania komisji przetargowej

63 KBPobierz

Nr 17/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2012r.

54 KBPobierz

Nr 16/2012 w sprawie wprowadzenia zasad zapewniających bezstronność i obiektywizm działania w Urzędzie Gminy Szczecinek

230 KBPobierz

Nr 15/2012 w sprawie wprowadzenia kodeksu etyki dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Szczecinek

66 KBPobierz

Nr 14/2012 w sprawie powołania komisji przetargowej

59 KBPobierz

Nr 13/2012 w sprawie powołania komisji stypendialnej do opiniowania złożonych wniosków na stypendia socjalne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szczecinek

52 KBPobierz

Nr 12/2012 w sprawie powołania komisji przetargowej

61 KBPobierz

Nr 11/2012 w sprawie sprzedaży nieruchomości

92 KBPobierz

Nr 10/2012 w sprawie sprzedaży nieruchomości

106 KBPobierz

Nr 9/2012 w sprawie sprzedaży nieruchomości

79 KBPobierz

Nr 8/2012 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Szczecinek na 2012r.

56 KBPobierz

Nr 7/2012 w sprawie przekazania do nieodpłatnego użytkowania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do Zakładu Budżetowego Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinku

79 KBPobierz

Nr 6/2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowań przetargowych

60 KBPobierz

Nr 5/2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego

55 KBPobierz

Nr 4/2012 w sprawie powołania komisji przetargowej

58 KBPobierz

Nr 3/2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu oferty dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadań własnych Gminy Szczecinek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Szczecinek w 2012r.

82 KBPobierz

Nr 2/2012 w sprawie podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli

51 KBPobierz

Nr 1/2012 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Szczecinek

63 KBPobierz