• Wykonanie budżetu Gminy Szczecinek za IV kwartał 2012 r.
  96 KB
 • Wykonanie budżetu Gminy Szczecinek za III kwartał 2012 r.
  98 KB
 • Wykoanie budżetu Gminy Szczecinek za II kwartał 2012 r.
  94 KB
 • Wykonanie budżetu Gminy Szczecinek za I kwartał 2012 r.
  98 KB
 • Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2012, w zakresie podatków lub opłat udzielono:umorzeń, odroczeń, rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł, oraz udzielono pomocy publicznej
  149 KB