ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO w 2024 roku

Producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do Wójta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) w terminach:

* od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.,

* od 1 sierpnia 2024 r. do 2 września 2024 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2024 r.

Limity zwrotu podatku obowiązujące w 2024 r. stanowić będą sumę:

a) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu producenta rolnego,

b) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec, kóz, koni  będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku,

c) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 4 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych świń będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Dopłaty wypłacane będą w terminach ustawowych, po otrzymaniu dotacji z budżetu Państwa na ten cel, tj.:

1 - 30 kwietnia 2024 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 31 października 2024 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

źródło: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07.12.2023 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2024 r.

 

WNIOSKI PRZYJMOWANE SĄ W URZĘDZIE GMINY SZCZECINEK 
 

W PUNKCIE OBSŁUGI INTERESANTA (I p.) W KABINIE NR  5 
 

  • Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego
    878 KB
  • Klauzula RODO
    143 KB