Wzory oświadczeń majątkowych

 • Instrukcja wypełniania oświadczenia majątkowego
  1,018 KB
 • Wzór oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną
  505 KB
 • Wzór oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną (wersja edytowalna - odblokowana)
  43 KB
 • Wzór oświadczenia majątkowego radnego gminy
  69 KB
 • Wzór oświadczenia majątkowego radnego gminy (wersja edytowalna - odblokowana)
  61 KB