Dokumenty dot. wyznaczenia w/w obszarów

 • Zarządzenie Nr 73 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych [...] dot. projektu uchwały RG Sz-nek w sprawie wyzn. obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji [...]
  334 KB
 • Załącznik do w/w zarządzenia - formularz konsultacyjny
  62 KB
 • Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Szczecinek
  1,004 KB
 • Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia w/w obszarów
  34 KB
 • Załącznik - mapa do w/w uchwały przedstawiająca w/w obszary
  114 KB
 • Załącznik - mapa w dużej rozdzielczości do w/w uchwały
  7 MB
 • Zarządzenie nr 88 zmieniające Zarządzenie Nr 73
  39 KB
 • Zarządzenie nr 99 w sprawie powołania Zespołu Koordynującego w związku z prowadzeniem konsultacji dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Szczecinek
  35 KB
 • Podsumowanie w/w konsultacji społecznych
  60 KB