Otrzymane w roku 2024

 • Uchwała Nr 50.111.1.2024 z dnia 03.01.2024 w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Szczecinek
  137 KB
 • Uchwała nr 50.111.3.2024 w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Szczecinek za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia
  107 KB

Otrzymane w roku 2023

 • Uchwała Nr 50.111.1.2023 z dnia 11 stycznia 2023r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Nr LVIII/700/2022 Rady Gminy Szczecinek z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczecinek na ro
  107 KB
 • Uchwała Nr 50.111.2.2023 z dnia 11 stycznia 2023r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Szczecinek
  105 KB
 • Uchwała Nr 50.111.4.2023 z dnia 24 kwietnia 2023r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Szczecinek za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia
  106 KB
 • Uchwała Nr 51.111.2.2023 z dnia 4 sierpnia 2023r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty pożyczki zaciąganej przez Gminę Szczecinek
  876 KB
 • Uchwała Nr 51.111.4.2023 z dnia 4 września 2023r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty pożyczki zaciąganej przez Gminę Szczecinek
  1 MB
 • Uchwała Nr 50.111.9.2023 z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Szczecinek na rok 2024
  109 KB
 • Uchwała Nr 50.111.10.2023 z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały Rady Gminy Szczecinek w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szczecinek na lata 2024 - 2038
  104 KB

Otrzymane w roku 2022

 • Uchwała Nr K.50.53.2022 z dnia 14 stycznia 2022r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Szczecinek
  134 KB
 • Uchwała Nr K.50.273.2022 z dnia 19 kwietnia 2022r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Szczecinek za 2021 rok
  221 KB
 • Uchwała Nr 50-111/4/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wydania opinii o informacji z wykonania budżetu Gminy Szczecinek za pierwsze półrocze 2022 r.
  238 KB
 • Uchwała Nr 50.111.7.2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 23 listopada 2022r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Szczecinek na rok 2023
  265 KB
 • Uchwała Nr 50.111.8.2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 23 listopada 2022r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Szczecinek na rok 2023
  150 KB
 • Uchwała Nr 50.111.9.2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 23 listopada 2022r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały Rady Gminy Szczecinek w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szczecinek na lata 2023 - 2029
  151 KB

Otrzymane w roku 2021

 • Uchwała Nr XVIII. 54.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 14 stycznia 2021r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Szczecinek na 2021r.
  159 KB
 • Uchwała Nr XVIII.55.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 14 stycznia 2021r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Szczecinek
  132 KB
 • Uchwała Nr XCV.230.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 28 kwietnia 2021r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Szczecinek za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia
  293 KB
 • Uchwała Nr CLVI.336.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 4 sierpnia 2021r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW przez Gminę Szczecinek
  226 KB
 • Uchwała Nr CLXXVII.371.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 6 września 2021r. w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021r.
  216 KB
 • Uchwała Nr CCXV.474.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 29 listopada 2021r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Szczecinek na 2022 rok
  157 KB
 • Uchwała Nr CCXV.475.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 29 listopada 2021r. w sprawie wydania opinii o uchwaleniu WPF na lata 2022-2030
  139 KB

Otrzymane w roku 2020

 • Uchwała RIO Nr VI.5.2020 z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Szczecinek na 2020 rok
  597 KB
 • Uchwała RIO Nr VI.6.2020 z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Szczecinek
  564 KB
 • Uchwała RIO Nr LIX.136.2020 z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Szczecinek na 2020 rok
  611 KB
 • Uchwała RIO Nr XCI.190.2020 z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Szczecinek za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia
  764 KB
 • Uchwała RIO Nr CCIII.379.2020 z dnia 11 września 2020 r. w sprawie wydania opinii o informacji z wykonania budżetu Gminy Szczecinek za pierwsze półrocze 2020 r.
  247 KB
 • Uchwała RIO Nr CCXLI.452.2020 z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Szczecinek na 2021 rok
  199 KB
 • Uchwała RIO Nr CCXLI.453.2020 z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Szczecinek na 2021 rok
  123 KB
 • Uchwała RIO Nr CCXLI.454.2020 z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szczecinek na lata 2021-2030
  156 KB

Otrzymane w roku 2019

 • Uchwała RIO Nr XI.14.2019 z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Szczecinek
  126 KB
 • Uchwała RIO Nr XI.15.2019 z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Szczecinek na 2019 rok
  144 KB
 • Uchwała RIO Nr LXXIII.137.2019 z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Szczecinek na 2019 rok
  712 KB
 • Uchwała RIO Nr CVII.175.2019 z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Szczecinek na 2019 rok
  703 KB
 • Uchwała RIO Nr CXLII.251.2019 z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Szczecinek sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia
  1 MB
 • Uchwała RIO Nr CC.385.2019 z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie gminy Szczecinek na 2019 rok
  579 KB
 • Uchwała RIO Nr CC.386.2019 z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Szczecinek
  541 KB
 • Uchwała RIO Nr CCXXXVI.464.2019 z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Szczecinek
  894 KB
 • Uchwała RIO Nr CCLX.488.2019 z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty pożyczki przez Gminę Szczecinek
  939 KB
 • Uchwała RIO Nr CDV.688.2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Szczecinek na 2020 rok
  732 KB
 • Uchwała RIO Nr CDV.689.2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Szczecinek na 2020 rok
  500 KB
 • Uchwała RIO Nr CDV.690.2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szczecinek na lata 2020-2030
  629 KB

Otrzymane w roku 2018

 • Uchwała RIO Nr V.44.Z.2018 z dnia 11 stycznia 2018r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Szczecinek
  730 KB
 • Uchwała RIO Nr V.45.Z.2018 z dnia 11 stycznia 2018r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Szczecinek na 2018 rok
  591 KB
 • Uchwała RIO Nr XXIII.132.Z.2018 w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty pożyczki w kwocie 759 000,00 zł zaciągniętej przez Gminę Szczecinek
  763 KB
 • Uchwała RIO Nr XXIII.139.Z.2018 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego w 2018r
  600 KB
 • Uchwała RIO Nr CXXX.252.2018 z dnia 16 kwietnia 2018r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Szczecinek sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z inf. o stanie mienia
  729 KB
 • Uchwała RIO Nr CLII.292.2018 z dnia 23 kwietnia 2018r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Szczecinek na 2018 rok
  552 KB
 • Uchwała RIO Nr CLII.293.2018 z dnia 23 kwietnia 2018r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Szczecinek
  571 KB
 • Uchwała RIO Nr CLII.294.2018 z dnia 23 kwietnia 2018r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty pożyczki zaciągniętej przez gminę Szczecinek
  597 KB
 • Uchwała RIO Nr CDXLIII.787.2018 z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Szczecinek na 2019 rok
  282 KB
 • Uchwała RIO Nr CDXLIII.788.2018 z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu
  216 KB
 • Uchwała RIO Nr CDXLII.789.2018 z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany WPF Gminy Szczecinek na lata 2019-2029
  243 KB

Otrzymane w roku 2017

 • Uchwała RIO Nr IV.24.Z.2017 z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Szczecinek
  952 KB
 • Uchwała RIO Nr IV.25.Z.2017 z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Szczecinek
  782 KB
 • Uchwała RIO Nr X.74.Z.2017 z dnia 17 stycznia 2017r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Szczecinek
  962 KB
 • Uchwała RIO Nr XXI.106.Z.2017 z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie opinii o możliwości spłaty planowanej do zaciągnięcia pożyczki przez Gminę Szczecinek
  1 MB
 • Uchwała RIO Nr XXXVII.148.Z.2017 z dnia 31 marca 2017r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu Gminy Szczecinek na 2017 rok
  785 KB
 • Uchwała RIO Nr XLI.175.Z.2017 w sprawie możliwości spłaty planowanej do zaciągnięcia pożyczki przez Gminę Szczecinek
  202 KB
 • Uchwała RIO Nr XLV.203.Z.2017 z dnia 20 kwietnia 2017r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Szczecinek sprawozdaniu z wykonania budżetu [...]
  1 MB
 • Uchwała RIO Nr LXII.280.Z.2017 z dnia 19 maja 2017r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szczecinek w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok
  689 KB
 • Uchwała RIO Nr LXVII.294.Z.2017 w sprawie opinii o możliwości spłaty planowanej do zaciągnięcia pożyczki przez Gminę Szczecinek
  685 KB
 • Uchwała RIO Nr LXXXIX.379.Z.2017 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu w 2017r.
  637 KB
 • Uchwała RIO Nr XCIX.404.Z.2017 w sprawie wydania opinii o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2017r.
  126 KB
 • Uchwała RIO Nr CXIX.473.Z.2017 w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty pożyczki długoterminowej [...]
  117 KB
 • Uchwała RIO Nr CXXXI.517.Z.2017 w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok
  790 KB
 • Uchwała RIO Nr CXXXI.518.Z.2017 w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie wieloletniej prognozy finansowej
  658 KB
 • Uchwała RIO Nr CXXXI.519.Z.2017 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok
  591 KB

Otrzymane w roku 2016

 • VI.34.Z.2016 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu
  88 KB
 • VI.35.Z.2016 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Szczecinek
  78 KB
 • CXX.506.Z.2015 w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok
  183 KB
 • CXX.507.Z.2015 w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie wieloletniej prognozy finansowej
  118 KB
 • CXX.508.Z.2015 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej
  76 KB
 • LXXXIV.294.Z.2016 w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty pożyczki w kwocie 80 000,00 zł
  162 KB
 • XCIV.337.Z.2016 w sprawie wydania opinii [...] o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku oraz kształtowaniu się WPF
  706 KB

Uchwała Nr XXXV.141.Z.2015

 • w sprawie wydania opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Gminy Szczecinek za 2014 rok
  781 KB

Uchwała Nr LXXXII.377.Z.2014

 • w sprawie wydania opinii o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2014r.
  584 KB

Uchwała Nr LIX.298.Z.2014

 • w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu zaciągniętego przez Gminę Szczecinek
  600 KB
 • Uchwała Nr XXV.150.Z.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok przedłożonym przez Wójta Gminy Szczecinek
  596 KB
 • Uchwała Nr VIII.89.Z.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Szczecinek na lata 2014-2024
  802 KB
 • Uchwała Nr XI.95.Z.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego, wykazanego w uchwale budżetowej Gminy Szczecinek na 2014 r.
  474 KB
 • Uchwała NR CXVII.520.Z.13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Szczecinek na 2014 rok
  580 KB
 • Uchwała NR CXVII.521.Z.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2024 Gminy Szczecinek
  471 KB
 • Uchwała NR CXVII.522.Z.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego,wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Szczecinek na 2014r.
  316 KB
 • Uchwała nr XXIX/131/Z/2013 w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Szczecinek z wykonania budżetu Gminy za 2012 r.
  583 KB
 • Uchwała Nr X/68/2013 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego, wykazanego w uchwale budżetowej Gminy Szczecinek na 2013 r.
  331 KB
 • Uchwała Nr X/67/Z/2013 w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Szczecinek na lata 2013-2023
  678 KB
 • Uchwała Nr CXV/396/Z/2012 w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały Gminy Szczecinek o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 - 2023
  485 KB
 • Uchwała Nr CXV/395/Z/2012 w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Szczecinek na 2013 rok
  514 KB
 • Uchwała Nr XC/302/Z/2012 w sprawie wydania opinii o informacji Wójta Gminy Szczecinek z przebiegu wykonania budżetu gminy oraz wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012 roku
  327 KB
 • Uchwała Nr XLVI/172/Z/2012 w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Szczecinek z wykonania budżetu za 2011 rok
  520 KB
 • Uchwała Nr XIX/93/Z/2012 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego, wykazanego w uchwale budżetowej Gminy Szczecinek na 2012 r.
  314 KB
 • Uchwała Nr XIX/92/Z/2012 w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Szczecinek na lata 2012-2023
  712 KB
 • Uchwała Nr CXXXIX/514/Z/2011 w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały Gminy Szczecinek o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 - 2023
  490 KB
 • Uchwała Nr CXXXIX/513/Z/2011 w sprawie wydania opinii o możliwośći sfinansowania deficytu budżetu Gminy Szczecinek w 2012 r.
  306 KB
 • Uchwała Nr CXXXIX/512/Z/2011 w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Szczecinek na 2012 rok
  517 KB
 • Uchwała Nr III/15/Z/2011 w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Szczecinek na lata 2011 - 2022
  697 KB
 • Uchwała Nr III/14/Z/2011 w sprawie wydania opinii o mozliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Szczecinek w 2011 r.
  303 KB
 • Uchwała Nr CXI/385/Z/2011 w sprawie wydania opinii o informacji Wójta Gminy Szczecinek z przebiegu wykonania budżetu gminy o raz wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2011 roku
  331 KB
 • Uchwała Nr LXXXI/307/Z/2011 w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szczecinek w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Szczecinek z tytułu wykonania budżetu w 2010 roku.
  680 KB
 • Uchwała Nr CXL/455/Z/2010 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego, wskazanych w projekcie uchwały budżetowej Gminy Szczecinek na 2011 r.
  686 KB
 • Uchwała Nr CXL/454/Z/2010 w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Szczecinek na 2011 rok.
  686 KB
 • Uchwała Nr CXL/453/Z/2010 w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały Gminy Szczecinek o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2022.
  711 KB
 • Uchwała Nr CXX/331/Z/2009 w sprawie wydania opinii o prawidłowości załączonej do projektu budżetu na 2010 rok prognozy kwoty długu publicznego Gminy Szczecinek
  106 KB
 • Uchwała Nr CXX/330/Z/2009 w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Szczecinek na 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
  146 KB