• Zarządzenie Nr 136/2017 w sprawie przystąpienia do konsultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Szczecinek na lata 2017-2023
  672 KB
 • Projekt LPR dla Gminy Szczecinek
  4 MB
 • Protokół z konsultacji projektu
  1 MB
 • Uchwała XLVII/474/2017 w sprawie przyjęcia LPR Gminy Szczecinek na lata 2017-2023
  120 KB
 • Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Szczecinek
  10 MB