• Informacja o możliwej liczbie ławników
  297 KB
 • Kalendarz wyborczy
  229 KB
 • Informacja dotycząca wyborów ławników na kadencję 2020-2023
  671 KB
 • Karta zgłoszenia kandydata na ławnika
  47 KB
 • Oświadczenie kandydata dot. władzy rodzicielskiej
  21 KB
 • Oświadczenie kandydata dot. postępowania o przestępstwo
  21 KB
 • Lista osób popierających kandydata na ławnika
  69 KB