Konsultacje w sprawie podziału sołectwa Dalęcino

 • Informacje o Zebraniu Wiejskim Sołectwa Dalęcino
  15 KB
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Szczecinek z dnia 26 marca 2019 r. o zwołaniu Zebrania Wiejskiego Sołectwa Dalęcino dla wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej oraz przeprowadzenia konsultacji w sprawie podziału Sołectwa Dalęcino
  24 KB
 • Zarządzenie Wójta Gminy Szczecinek z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w Sołectwie Dalęcino w związku z podziałem Sołectwa
  248 KB
 • Projekt Uchwały Nr 31/2019 w sprawie podziału Sołectwa Dalęcino
  41 KB
 • Statut Sołectwa Dalęcino
  72 KB
 • Mapa granicy Sołectwa Dalęcino stanowiąca załącznik do Projektu Uchwały Nr 31/2019 oraz do Statutu Sołectwa Dalęcino
  1 MB
 • Statut Sołectwa Skotniki
  71 KB
 • Mapa granicy Sołectwa Skotniki stanowiąca załącznik do Projektu Uchwały Nr 31/2019 oraz do Statutu Sołectwa Skotniki
  1 MB
 • Protokół z wyników konsultacji
  1 MB

Konsultacje w sprawie podziału sołectwa Kusowo

 • Zarządzenie Wójta z dnia 12 października 2017r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w Sołectwie Kusowo
  44 KB
 • Ogłoszenie o zwołaniu Zebrania Wiejskiego w Sołectwie Kusowo (w sali w Kusowie)
  38 KB
 • Ogłoszenie o zwołaniu Zebrania Wiejskiego w Sołectwie Kusowo (w sali w Trzebiechowie)
  38 KB
 • Projekt Uchwały w sprawie podziału Sołectwa Kusowo
  35 KB
 • Mapa stanowiąca załącznik do Projektu Uchwały
  2 MB
 • Mapa stanowiąca załącznik do Statutu Sołectwa
  2 MB
 • Protokół z konsultacji z dnia 05 grudnia 2017r.
  1 MB

Drugie konsultacje w spr. podziału Sołectwa Żółtnica

 • Ogłoszenie o zwołaniu Zebrania Wiejskiego Sołectwa Żółtnica - 10 grudnia 2015r.
  41 KB
 • Informacja Wójta w sprawie konsultacji
  34 KB
 • Zarządzenie Wójta w sprawie przeprowadzenia konsultacji wraz z Formularzem Ankiety
  51 KB
 • Projekt Uchwały w sprawie podziału Sołectwa Żółtnica
  45 KB
 • Proponowanuy Statut Sołectwa Żółtnica (załącznik nr 3)
  83 KB
 • Załącznik graficzny (mapka) Sołectwa Żółtnica
  249 KB
 • Proponowany Statut Sołectwa Omulna (załącznik nr 4)
  82 KB
 • Załącznik graficzny (mapka) Sołectwa Omulna
  200 KB
 • Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
  41 KB
 • Protokół z dnia 8 stycznia 2016r. z wyników konsultacji społecznych [...] w sprawie podziału sołectwa [...]
  1 MB

Konsultacje w spr. podziału sołectwa Żółtnica

 • Protokół z dnia 04.11.2015r. z wyników konsultacji społecznych ws. podziału sołectwa Żółtnica
  52 KB
 • Ogłoszenie o zwołaniu Zebrania Wiejskiego Sołectwa Żółtnica w sprawie konsultacji
  41 KB
 • Zarządzenie nr 142/2015 w sprawie projektu podziału sołectwa Żółtnica
  151 KB
 • Projekt Uchwały w sprawie podziału sołectwa Żółtnica wraz z uzasadnieniem
  45 KB
 • Projekt statutu - sołectwa Żółtnica i Omulna - załacznik 3 i 4 do Zarządzenia Wójta nr 142/2015
  127 KB
 • Mapa - sołectwa Żółtnica - zał. Nr 1
  265 KB
 • Mapa - sołectwa Omulna - zał. Nr 2
  264 KB
 • Ankieta dotycząca podziału sołectwa
  39 KB

Projekt uchwały - w spr. podziału sołectw Kusowo, Marcelin

 • Projekt uchwały -Kusowo, Marcelin
  68 KB
 • Projekty statutów Kusowo, Trzebiechowo, Marcelin, Godzimierz
  201 KB
 • Zarządzenie nr 58/2015-Marcelin i 59/2015-Kusowo
  62 KB
 • Ogłoszenie o zwołaniu zebrania -Marcelin, Kusowo
  43 KB

Protokoły z wyników konsultacji

 • protokół z wyników ws. podziału Sołectwa Kusowo
  2 MB
 • protokół z wyników ws. podziału Sołectwa Marcelin
  3 MB