Uchwały i zarządzenia dotyczące wyborów sołeckich

 • Uchwała z dnia 06.02.2019r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w jednostkach pomocniczych Gminy Szczecinek
  81 KB
 • Uchwała z dnia 28.06.2019r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w Sołectwie Dalęcino i Sołectwie Skotniki
  22 KB
 • Zarządzenie nr 218/2019 z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających w Sołectwie Dziki
  36 KB
 • Zarządzenie nr 8/2020 z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających w Sołectwie Marcelin
  1 MB
 • Zarządzenie nr 105/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających w Sołectwie Dziki
  1 MB
 • Zarządzenie nr 201/2021 z dnia 15 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających w Sołectwie Drawień
  298 KB
 • Uchwała Nr LIX/710/2023 Rady Gminy z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w jednostkach pomocniczych Gminy Szczecinek
  70 KB
 • Zarządzenie nr 191/2023 z dnia 28 czerwca 2023 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających w sołectwie Spore
  312 KB

Obwieszczenia Wójta dot. wyborów sołeckich

 • Z dnia 07.02.2019r. dotyczące zwołania zebrań wiejskich do wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w miejscowościach: Sitno, Drawień i Wojnowo
  45 KB
 • Z dnia 07.02.2019r. dotyczące zwołania zebrań wiejskich do wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w miejscowościach: Drężno, Stare Wierzchowo, Krągłe, Kwakowo, Wilcze Laski, Trzebiechowo, Kusowo
  64 KB
 • Z dnia 12 i 14.02.2019r. dotyczące zwołania zebrań wiejskich do wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w miejscowościach: Grąbczyn, Wierzchowo, Dziki i Turowo
  51 KB
 • Z dnia 14.02.2019r. dotyczące zwołania zebrań wiejskich do wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w miejscowościach: Marcelin, Godzimierz, Mosina, Jelenino
  50 KB
 • Z dnia 22.02.2019r. dotyczące zwołań zebrań wiejskich do wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w miejscowości: Żółtnica
  40 KB
 • Z dnia 25.02.2019r. dotyczące zwołania zebrań wiejskich do wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w miejscowościach: Spore, Brzeźno, Parsęcko
  48 KB
 • Z dnia 08.03.2019r. dotyczące zwołania zebrań wiejskich do wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w miejscowościach: Gwda Mała, Gwda Wielka, Omulna, Gałowo
  50 KB
 • Z dnia 26.03.019 r. o zwołaniu Zebrania Wiejskiego Sołectwa Dalęcino dla wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej oraz przeprowadzenia konsultacji w sprawie podziału Sołectwa Dalęcino
  24 KB
 • Z dnia 04.07.2019 r. o zwołaniu Zebrania Wiejskiego Sołectwa Skotniki dla wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej
  38 KB
 • Z dnia 04.07.2019 r. o zwołaniu Zebrania Wiejskiego Sołectwa Dalęcino dla wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckie
  38 KB
 • Z dnia 05.11.2019 r. o zwołaniu Zebrania Wiejskiego Sołectwa Dziki dla wyboru Sołtysa, zarządzonego na dzień 14 listopada 2019 r. (czwartek) o godz. 18:00 w sali wiejskiej w Dzikach.
  38 KB
 • Z dnia 14.01.2020 r. o zwołaniu Zebrania Wiejskiego Sołectwa Marcelin dla wybory Sołtysa, zarządzonego na dzień 23 stycznia 2020 r. (czwartek) o godz. 18:00
  193 KB
 • Z dnia 07.06.2021 r. o zwołaniu Zebrania Wiejskiego Sołectwa Dziki dla wyboru Sołtysa, zarządzonego na dzień 28 czerwca 2021 r. (poniedziałek) o godz 18:00 na sali wiejskiej w Dzikach.
  2 MB
 • Z dnia 15.10.2021 r. o zwołaniu Zebrania Wiejskiego Sołectwa Drawień dla wyboru Sołtysa, zarządzonego na dzień 26 października 2021 r. (wtorek) o godz. 18:00 w sali wiejskiej w Drawieniu.
  410 KB
 • Z dnia 01.03.2022 r. o zwołaniu Zebrania Wiejskiego Sołectwa Turowo dla wyboru Sołtysa, zarządzonego na dzień 10 marca 2022r o godz. 18.00
  15 KB
 • z dnia 07.07.2022 r. o zwołaniu Zebrania Wiejskiego Sołectwa Żółtnica dla wyboru Sołtysa, zarządzonego na dzień 19 lipca 2022r o godz. 18.00
  46 KB
 • Z dnia 21.07.2022r. o zwołaniu Zebrania Wiejskiego Sołectwa Dziki dla wyboru Sołtysa, zarządzonego na dzień 2 sierpnia 2022r o godz. 18.00
  13 KB
 • Z dnia 03.02.2023r. dotyczące zwołania zebrań wiejskich do wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w miejscowościach: Grąbczyn, Trzebiechowo, Krągłe, Drężno, Stare Wierzchowo, Brzeźno, Gałowo.
  4 MB
 • Z dnia 17.02.2023r. dotyczące zwołania zebrań wiejskich do wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w miejscowościach: Sitno, Jelenino, Dziki oraz Turowo.
  1 MB
 • Z dnia 17.02.2023r. dotyczące zwołania zebrań wiejskich do wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w miejscowościach: Wilcze Laski.
  192 KB
 • Z dnia 01.03.2023r. dotyczące zwołania zebrań wiejskich do wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w miejscowościach: Omulna, Żółtnica, Spore, Dalęcino, Skotniki, Parsęcko.
  221 KB
 • Z dnia 07.03.2023r. dotyczące zwołania zebrań wiejskich do wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w miejscowościach: Kwakowo i Kusowo.
  200 KB
 • Z dnia 13.03.2023r. dotyczące zwołania zebrań wiejskich do wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w miejscowości Mosina.
  191 KB
 • Z dnia 14.03.2023r. dotyczące zwołania zebrań wiejskich do wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w miejscowościach: Godzimierz, Marcelin, Wojnowo, Drawień.
  208 KB
 • Z dnia 16.03.2023r. dotyczące zwołania zebrań wiejskich do wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w miejscowościach: Gwda Mała, Gwda Wielka, Wierzchowo.
  201 KB
 • Z dnia 28.06.2023r. dotyczące zwołania zebrania wiejskiego do wyboru sołtysa w miejscowości Spore
  436 KB