• Analiza zagrożeń, w tym identyfikacja miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się uprawiania sportu lub rekreacji na obszarach wodnych w Gminie Szczecinek
    1 MB