Program usuwania azbestu

  • Uchwała nr XXVIII/236/2009 w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Szczecinek na lata 2009 — 2032
    5 MB