Sprawozdania, informacje z wykonania budżetu

 • Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczecinek za 2021 r.
  364 KB
 • Załączniki do w/w Zarządzenia
  852 KB
 • Informacja z wykonania budżetu Gminy Szczecinek za I półrocze 2021 r.
  15 MB
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczecinek za 2020 rok
  14 MB
 • Informacja z wykonania budżetu Gminy Szczecinek za I półrocze 2020 r.
  210 KB
 • Załączniki do w/w informacji z wykonania budżetu
  6 MB
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok
  21 MB
 • Informacja z wykonania budżetu Gminy Szczecinek za I półrocze 2019 r.
  15 MB
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok
  2 MB
 • Informacja z wykonania budżetu Gminy Szczecinek za I półrocze 2018 r.
  341 KB
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok
  123 KB
 • Informacja z wykonania budżetu Gminy Szczecinek za I półrocze 2017 r.
  312 KB
 • Część opisowa z realizacji inwestycji za 2017 rok
  44 KB
 • Część opisowa do wykonania dochodów za 2017 rok
  36 KB
 • Załączniki - do części opisowej za 2017 rok
  646 KB
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016r.
  2 MB
 • Informacja z wykonania budżetu Gminy Szczecinek za I półrocze 2016 r.
  296 KB
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015r.
  25 KB
 • Załączniki do w/w zarządzenia (2015r.)
  291 KB
 • Informacja z wykonania budżetu Gminy Szczecinek za I półrocze 2015 r.
  278 KB
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014r.
  25 KB
 • Załączniki do w/w zarządzenia (2014r.)
  213 KB
 • Informacja z wykonania budżetu Gminy Szczecinek za I półrocze 2014 r.
  5 MB
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013r.
  23 KB
 • Załączniki do w/w sprawozdania (2013r.)
  194 KB
 • Informacja z wykonania budżetu Gminy Szczecinek za I półrocze 2013 r.
  5 MB
 • Część opisowa do realizacji inwestycji za 2013r.
  55 KB
 • Część opisowa do realizacji wydatków za 2013r.
  77 KB
 • Część opisowa do wykonania dochodów za 2013r.
  34 KB
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczecinek za 2012 r.
  13 MB
 • Informacja z wykonania budżetu Gminy Szczecinek za I półrocze 2012 r.
  506 KB
 • Zarządzenie Wójta Nr 32/2012r z dnia 26 marca 2012r.
  30 KB
 • Sprawozdanie za 2011 r.
  117 KB
 • Załączniki w excelu do w/w sprawozdania.
  283 KB
 • Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku
  433 KB
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczecinek za 2010 r.
  215 KB
 • Informacja z wykonania budżetu Gminy Szczecinek za I półrocze 2010 r.
  188 KB
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczecinek za 2009 r.
  167 KB
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczecinek za 2008 r.
  169 KB
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczecinek za 2007 rok
  193 KB