Informacje bieżące

  • Zarządzenie Wójta nr 118/2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
    57 KB
  • Informacja o zgromadzeniu publicznym na drodze powiatowej w Parsęcku w dniu 26.10.2018r.
    61 KB

Informacja dla osób głuchoniemych

  • Informacja dla osób głuchoniemych i słabosłyszących
    167 KB

Zgłoszenie potrzeby skorzystania z tłumacza