Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy

 • Zarządzenie Nr 199/2021 z 14 października 2021r.
  173 KB
 • Schemat Organizacyjny do w/w Zarządzenia
  27 KB
 • Zarządzenie Nr 114/2021 z dnia 1 lipca 2021r.
  87 KB
 • Zarządzenie Nr 19/2021 z dnia 1 lutego 2021r. zmieniające Zarz. Nr 6/2020
  292 KB
 • Zarządzenie Nr 173/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/2020 z dnia 9 stycznia 2020 r. dotyczące Regulaminu Organizacyjnego Gminy Szczecinek
  650 KB
 • Zarządzenie Nr 41/2020 z dnia 25 lutego 2020r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/2020 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 9 stycznia 2020r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Szczecinek
  2 MB
 • Zarządzenie Nr 6/2020 z dnia 9 stycznia 2020r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Szczecinek
  2 MB
 • Zarządzenie Nr 205/2019 z dnia 23 października 2019r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Szczecinek
  132 KB
 • Schemat organizacyjny do w/w Zarządzenia
  103 KB
 • Zarządzenie Nr 174/2017 z dnia 4 grudnia 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 25/2016 z dnia 8 lutego 2016r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Szczecinek
  84 KB