• Wykonanie budżetu Gminy Szczecinek za IV kwartał 2013r.
  18 KB
 • Wykonanie budżetu Gminy Szczecinek za III kwartał 2013r.
  18 KB
 • Wyraz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2013, w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń w kwocie przewyższającej 500,00 zł
  424 KB
 • Wykonanie budżetu Gminy Szczecinek za II kwartał 2013 r.
  98 KB
 • Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2013, w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń w kwocie przewyższającej 500,00 zł
  91 KB
 • Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2012, w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń w kwocie przewyższającej 500,00 zł
  157 KB
 • Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2012, w zakresie podatków lub opłat udzielono:odroczeń, rozłożono spłatę na raty, udzielono ulg w kwocie przewyższającej 500,00 zł, oraz udzielono pomocy publicznej-de minimis.
  107 KB
 • Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2012 dokonano zwrotu podatku akcyzowego
  890 KB
 • Wykonanie budżetu Gminy Szczecinek za I kwartał 2013 r.
  99 KB