• Wykonanie budżetu Gminy Szczecinek za IV kwartał 2014r.
  18 KB
 • Wykonanie budżetu Gminy Szczecinek za III kwartał 2014r.
  18 KB
 • Wykonanie budżetu Gminy Szczecinek za II kwartał 2014r.
  97 KB
 • Wykonanie budżetu Gminy Szczecinek za I kwartał 2014r.
  18 KB
 • Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2014, w zakresie podatków lub opłat udzielono: umorzeń, odroczeń, rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł, oraz udzielono pomocy publicznej
  269 KB