Wójt Gminy

WÓJT GMINY SZCZECINEK:

Ryszard Jasionas