Uproszczone oferty na realizację zadania publicznego

 • Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
  1 MB
 • Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Przyjazd gości z zaprzyjaźnionych Gmin: Gellersen i Rudomina
  2 MB
 • Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Sporty Lotnicze jako aktywna forma wypoczynku i spędzania czasu wolnego
  2 MB
 • Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Piknik Rodzinny
  2 MB
 • Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Piknik Sportowo-rekreacyjny
  2 MB
 • Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Integracja mieszkańców Gminy Szczecinek poprzez rywalizację wędkarzy z poszczególnych sołectw w zawodach spławikowych o Puchar Wójta Gminy Szczecinek
  2 MB
 • Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z Gminy Szczecinek. Zajęcia rekreacyjno sportowe
  2 MB
 • Uproszczona oferta OSP Wilcze Laski
  1 MB

Wzór uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego

Wójt Gminy Szczecinek przedstawia oferty organizacji pozarządowych z pominięciem otwartego konkursu na realizację zadania publicznego. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłaszać uwagi dotyczące zadania na piśmie do Urzędu Gminy Szczecinek na adres: ul. Pilska 3, 78-400 Szczecinek lub na adres e-mail: k.wrobel@gminasazczecinek.pl