Aktywizacja społeczna wśród mieszkańców

 • Zarządzenie Nr 3/2023
  401 KB
 • Zarządzenie w przedmiocie sprostowania w/w zarządzenia
  204 KB
 • Ogłoszenie do w/w Zarządzenia
  86 KB
 • Informacja o naborze do komisji konkursowej
  14 KB
 • Wzór oferty
  242 KB
 • Wzór sprawozdania
  176 KB
 • Formularz zgłaszania
  12 KB
 • Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej
  504 KB
 • Lista rankingowa otwartego konkursu ofert w zakresie aktywizacji społecznej mieszkańców Gminy Szczecinek
  300 KB

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

 • Zarządzenie Nr 2/2023 w sprawie ogłoszenia konkursu
  347 KB
 • Ogłoszenie do w/w Zarządzenia
  780 KB
 • Ogłoszenie o naborze na członków komisji
  552 KB
 • Wzór oferty
  242 KB
 • Wzór sprawozdania
  176 KB
 • Formularz zgłaszania
  12 KB
 • Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej
  493 KB
 • Lista rankingowa otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Szczecinek
  367 KB