• Wzór uproszczonej oferty
  36 KB
 • Wzór uproszczonego sprawozdania
  31 KB
 • Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego: "Spotkanie integracyjne dzieci i dorosłych w Skotnikach"
  489 KB
 • Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego "Wyjazd integracyjny dla drużyny MDP OSP Gwda Wielka"
  628 KB
 • Zarządzenie Nr 34/2020 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie dotacji na realizację zadania publicznego pn. "Wyjazd integracyjny dla drużyny MDP OSP Gwda Wielka".
  175 KB
 • Zarządzenie Nr 35/2020 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie dotacji na realizację zadania publicznego pn. " Spotkanie integracyjne dzieci i dorosłych w Skotnikach".
  172 KB