• Wzór uproszczonej oferty
  1 MB
 • Wzór uproszczonego sprawozdania
  31 KB
 • Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego:"Upowszechnianie sportu wśród mieszkańców Gminy Szczecinek"
  1 MB
 • Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego:"Poprawa bezpieczeństwa wśród mieszkańców Gminy Szczecinek"
  1 MB
 • Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego: "Zakątek zabaw"
  1 MB
 • Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - z dnia 28.07.2021r.
  918 KB