• Postanowienie o podziale Gminy Szczecinek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib OKW
    297 KB
  • Informacja Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej w Koszalinie o dyżurach OKW
    780 KB